Vastastikuse sõltuvuse ajastu: ülemaailmne digitaalne koostöö 21. sajandil

2018. aasta juulis kutsus ÜRO peasekretär António Guterres kokku Digitaalse koostöö kõrgetasemeline paneel kaasesimeesteks Melinda Gates ja Jack Ma. Paneel, mis loodi vastuseks digitaaltehnoloogiate põhjustatud muutuste enneolematule ulatusele ja kiirusele, on püüdnud luua raamistiku, mis edendaks Säästva arengu eesmärgid digitaalse koostöö ning inimõiguste ja väärtuste kaitse kaudu Internetis.13. juunil korraldas Brookingsi institutsiooni välispoliitika programm ümarlaua, et arutada paneeli esimest aruannet, Digitaalse vastastikuse sõltuvuse ajastu . Üritusel esinesid digitaalse koostöö kõrgetasemelise paneeli sekretariaadi tegevdirektor Amandeep Singh Gill ja Vinton Cerf, kes on tuntud kui üks Interneti-isadest ning Google'i asepresident ja Interneti-evangelist. Arutlejana oli Nicol Turner-Lee, Brookingsi stipendiaat Tehnoloogiainnovatsiooni keskuses, ja Brookingsi liige Chris Meserole modereeris. Üritus toimus Chatham House'i reegli alusel.

Üritus algas ülevaatega paneeli uuest aruandest. Ülevaade rõhutas suurema kaasatuse ja usalduse edendamise olulisust veebis ning esitas aruande soovitused kolme potentsiaalse digitaalse koostöö mudeli kohta. Üks panelist rõhutas vajadust koostöömudelite järele, mis kajastaksid erinevaid viise, kuidas kohalikud kogukonnad üle maailma digitaalsetele ruumidele ligi pääsevad ja neid kasutavad. Teine paneeli liige märkis, kuidas uus digimajandus rikub traditsioonilisi majandusnorme, mille tulemuseks on uus alamklass, mis on digitaalse juurdepääsu puudumise tõttu isoleeritud.

Seejärel arutati üritusel aruande peamisi leide ja soovitusi. Ümarlauas osalejad kinnitasid üldjoontes paneeli rõhku suuremale kaasavusele ja mitmekesisusele. Mitmed osalejad kahtlesid, kas vajame üldse uusi koostöömudeleid või oleks parem tugineda olemasolevatele raamistikele. Teised rõhutasid, kui oluline on parandada ja lihtsustada ÜRO lähenemisviisi mitut sidusrühma hõlmavatele protsessidele.

Ümarlaud lõppes üleskutsega tegutseda seoses digitaalse kodakondsusega ning vajadusega ohutuse ja turvalisuse järele siduda digimaailma uude sotsiaalsesse lepingusse.Saate lugeda aruande lühikokkuvõtet siin ja täielik aruanne siin .

ÜRO järeldused